Waarom lid worden


Contributie en algemene voorwaarden

Jaarlijkse contributie: € 35,00
Eenmalige inschrijfkosten: € 10,00

Door je aan te melden als lid ga je akkoord met de statuten van de vereniging. Voor meer informatie neem contact op via het contactformulier.

Inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso. Door het aanmeldformulier in te vullen verleen je de NKV een machtiging om jaarlijks het op de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributiebedrag van je bank- of girorekening af te schrijven en verklaar je je akkoord met de bepalingen en voorschriften die inzake automatische afschrijving bij bankinstelling en Postbank van kracht zijn. De opzegtermijn van het lidmaatschap is tenminste twee maanden voor aanvang van een nieuw contributiejaar en er dient per email te worden opgezegd. Mocht u bezwaar hebben tegen automatische incasso, dan kunt u dit per email kenbaar maken via de secretaris of de penningmeester.

Opzeggen

Opzeggen kan per e-mail bij de secretaris.