De Nederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers

De Nederlandse Vereniging voor Wedstrijdkitesurfers is de klassenorganisatie die de belangen behartigt voor de Nederlandse Wedstrijdkitesurfers.

Waarom de NVWK

Het doel van de NVWK als Klassenorganisatie van de NKV is om het kitesurfen als wedstrijdsport naar een hoger niveau te tillen. Nu het kitesurfen groeit in Nederland en de deelnemers van hoger niveau zijn, worden de belangen groter. Ook is er een groeiende vraag naar begeleiding van jong talent. Het wedstrijdcircuit moet daarom geprofessionaliseerd worden. Zo kunnen we gaan werken aan eenduidige regels en juryeisen. Ook kunnen zo in de toekomst de Open Nederlandse Kitesurf Wedstrijden mee gaan tellen voor de wereldranglijst!

De NVWK zal in de toekomst verder gaan werken aan

 • Behartigen van de belangen van de Nederlandse Wedstrijdkitesurfers. Wij komen op voor jullie belangen bij het Watersportverbond, de NKV en het IKA. Hiervoor kunnen jullie ten allen tijde input leveren. 
 • Ondersteunen van wedstrijdorganisaties. Door het maken van rulebooks, opleiden van wedstrijdleiding en jury. In samenwerking met onze leden zijn wij ook verantwoordelijk voor de klassenvoorschriften en gaan we deze ontwikkeling names jullie bij de IKA vertegenwoordigen. 
 • Talentbegeleiding. In samenwerking met het Watersportverbond en de NKV willen wij in 2010 de mogelijkheden gaan bekijken om een talentprogramma te ontwikkelen. 
 • Aanspreekpunt voor onze leden. Als onze leden vragen hebben gaan wij er alles aan doen deze te beantwoorden 

De NVWK is de spreekbuis én vraagbaak voor de Nederlandse Wedstrijdkiter

Bestuur

Hoewel de NVWK volledig gelieerd is aan de NKV, heeft het wel een eigen bestuur. Deze bestaat uit vier leden die deze functie op volledig vrijwillige basis vervullen. Drie van de leden komen uit de voormalige wedstrijdcommissie die onder de NKV viel.

 • Voorzitter: Fokke Huisman
 • Secretaris: Casper Lohman
 • Penningmeester: Joris Griffioen
 • Wedstrijd- & topsportcoördinator: Christiaan Brouwer
 • Bestuurslid klassenregels: Olaf Janssen

Riderscommissie

Sinds begin April 2010 wordt het bestuur van de NVWK ondersteund door de riderscommissie. Zij vormen het adviesorgaan en zijn daarmee de schakel tussen de doelgroep en het bestuur. De riderscommissie is gevuld met bekende namen binnen de Nederlandse Kitesurfwereld met een flinke dosis wedstrijdervaring:

Jurycommissie

Toen de NVWK nog als wedstrijdcommissie bij de NKV fungeerde, was er al sprake van een juryteam dat werd opgebouwd. Onder de NVWK is dit omgedoopt tot de jurycommissie. De jurycommissie bevat op dit moment (01-06-2010) de volgende personen:

Juryteam: 

 • Alex Vliege
 • Jurrien Vermeulen
 • Tjalling Alkema
 • Andre van der Puil
 • Reinier Korstanje
 • Fabian Naerebout
 • Nick Elsink
 • Cees van Oostrum
 • Cornelis Terpstra
 • Ian Sleuyter

Jurystagiairs: 

 • Peter Kiekebos
 • Ruben Versluis
 • Jasper Blauw

Wedstrijdteam:

 • Ivy van Hagen
 • Rudolf de Roo
 • Joost van der Weerd