Over NKV

NKV, belangenbehartiger

De Nederlandse Kitesurf Vereniging is de vereniging die zich al 10 jaar bezighoudt met de belangenbehartiging van de kitesurfers in Nederland. Waar het kitesurfen zo’n 6 jaar geleden als zeer riskant en extreem te boek stond, is door de enorme technische ontwikkelingen, goede scholing en mede het werk van de NKV, de sport voor een breed publiek toegankelijk geworden. De vereniging zag het aantal leden de laatste jaren sterk stijgen. Als vereniging is de NKV uniek. Veel andere watersportverenigingen werken lokaal.  Het werkgebied van de NKV is heel Nederland!

NKV, een autoriteit

Door het maken van goede afspraken met diverse overheids- en natuurorganisaties en het verzorgen van betere regulering op het water is de NKV de laatste jaren gegroeid tot de autoriteit op het gebied van kitesurfen. Het ligt in de verwachting dat het kitesurfen de komende jaren nog flink zal groeien. Bij toenemende regelgeving in de natuur- en watergebieden zal de NKV zal zich stevig inzetten om de belangen van de groeiende groep kitesurfers te behartigen.

NKV, vrijwillig

De vereniging is volledig gebouwd op vrijwilligers. We zijn allemaal enthousiaste kitesurfers met specifieke vaardigheden die we gratis inzetten. We hebben een vijfkoppig bestuur, dat verschillende commissies en de regiovertegenwoordigers (RV’s) aanstuurt. Deze RV’s zijn onze aanspreekpunten op locatie. Daar waar we actief zijn rond en op het water. Er is veel werk te doen, om kitesurfspots open te houden, om onze sport veilig te kunnen beoefenen.
Ben je nog geen lid en zie je het nut van ons werk in, meld je dan aan als lid om ons financieel te ondersteunen en tegelijkertijd als kitesurfer WA-verzekerd te zijn. Wil je ook meer doen? Meld je dan als er een vacature is in onze actieve groep vrijwilligers. Samen staan we sterk!