Spots staan onder druk!!!
Met het indienen van zienswijze moeten we voorkomen dat spots gesloten, verkleind, beperkt toegankelijk of onveilig worden gemaakt. NKV maakt de zienswijzen. Dit doen wij samen met de regiovertegenwoordigers en enkele leden. Daarnaast stemmen wij de zienswijze af met leden van Water Recreatie Nederland.

Waarom worden spots gesloten, verkleind, beperkt toegankelijk gemaakt?
Argumentatie hiervoor is divers. Maar in veel gevallen komt het erop neer dat “verwacht” wordt dat kitesurfers vogels verstoren. Ook de impact van de verstoring op vogels is een “verwachting”. Vaak wordt deze verwachting onderbouwd met in het verleden gemaakte onderzoeksrapporten over verstoringseffecten van kitesurfen op vogels. Wij vinden dat de rapporten deze verwachtingen niet deugdelijk onderbouwen. Er moet meer lokatie en/of vogelsoort gebonden onderzoek komen. En totdat bekend is wat de uitkomsten van die onderzoeken zijn, moet de spot onveranderd open blijven.

De volgende spots staan onder druk:
IJsselmeer:
– Workum (toegestaan): verkleining gebied door nieuwe stenen dam aan noordzijde
– Medemblik (gedoogd): kitesurfen is alleen toegestaan vanaf 1 april tot 1 oktober, met als voorwaarden: aanbrengen fysiek barrière aan zuidgrens, markering kitezone op het water
– Enkhuizen (gedoogd): kitesurfen is alleen toegestaan vanaf 1 april tot 1 oktober, met als voorwaarden: aanbrengen fysiek barrière noordzijde en markering kitezone op het water
– Andijk (gedoogd): Gaat dicht!

Markermeer:
– Heemeland (gedoogd): kitesurfen is alleen toegestaan vanaf 1 april tot 1 juli
– Warder (gedoogd): kitesurfen is alleen toegestaan vanaf 1 april tot 1 oktober
– Edam (zuid van haven/gedoogd): wordt gesloten
– Muiderberg (toegestaan): begrenzen van westgrens met boeienrij, monitoren van interactie tussen kitesurfers en vogels

Kortom: NKV maakt de zienswijze voor jouw spot, maar jij kan helpen door informatie voor de zienswijze over jouw spot bij je regiovertegenwoordiger (Zie spotkaart op de website) in te dienen. Natura 2000 materie is pittig te lezen, maar wel te doen als jij je uitsluitend richt op je kitespot. Lever de informatie uiterlijk 20 januari 2017 aan. Wij verwerken dit vervolgens in de zienswijze, waarvan de uiterste inleverdatum 1 februari 2017 is.