Nederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers

Als kitesurfer wil je er niet alleen voor staan

/NVWK
NVWK2018-03-08T23:32:50+00:00

Over de NVWK, nauw verbonden met de NVK

De Nederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers (NVWK) is de klassenorganisatie die de belangen behartigt voor de Nederlandse Wedstrijdkitesurfers.

Zij is nauw verbonden met de NKV en lid van het Watersportverbond (voluit het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV). Het doel van de NVWK is om het kitesurfen als wedstrijdsport naar een hoger niveau te tillen.

Wedstrijdleiding en jury

De NVWK organiseert zelf geen wedstrijden, maar kan door organiserende partijen worden gevraagd om het wedstrijdgedeelte van een evenement te verzorgen.De NVWK beschikt over een officieel erkend en gecertificeerd wedstrijdteam, dat bestaat uit juryleden en wedstrijdleiding.

De NVWK verleent officiële titels aan de deelnemers van wedstrijden waarbij de wedstrijdorganisatie door de NVWK wordt gedaan. Op basis van de trends binnen de kitesurfsport worden er al dan niet nieuwe disciplines toegevoegd. Dit jaar zijn er drie officiële disciplines. Een Nederlands Kampioenschap Freestyle (incusief jeugd), een Nederlands Kampioenschap Wave kite en een Nederlands Kampioenschap Big Air kite

In het verleden is er een officieel NK Courserace en ook een officieus NK Speed Kitesurfen gehouden. Door teruglopende deelnemers aantallen worden deze disciplines niet meer aangeboden. Echter, bij voldoende animo worden deze disciplines opnieuw bekeken.