Lid worden van NVWK

Als kitesurfer wil je er niet alleen voor staan

//Lid worden van NVWK
Lid worden van NVWK2018-03-08T23:34:33+00:00

Recht op deelname aan alle door de NVWK uitgevoerde evenementen

In 2018 bedraagt het jaarlidmaatschap €30,-. Dit geeft recht op deelname aan alle door de NVWK uitgevoerde evenementen.

Wanneer er slechts aan één evenement wordt deelgenomen, bedraagt het lidmaatschap €10,-. Wanneer daarna aan een tweede evenement wordt deelgenomen, volgt er opnieuw een bijdrage van €10,-. Een evenement kan bestaan uit meerdere wedstrijden.

Alle leden van de NKV zijn automatisch lid van de NVWK.

Jeugdlidmaatschap t/m 15 jaar

Voor kitesurfers t/m 15 jaar is er het jeugdlidmaatschap. Dit kost €10,- per jaar en geeft recht op deelname aan alle door de NVWK uitgevoerde evenementen, waarbij een leeftijdsklasse jeugd wordt gehanteerd.

Wanneer er slecht aan één evenement wordt deelgenomen, bedraagt het jeugdlidmaatschap €5,-. Wanneer daarna aan een tweede evenement wordt deelgenomen, volgt er opnieuw een bijdrage van €5,-. Een evenement kan bestaan uit meerdere wedstrijden.

Wat wordt er met de contributie gedaan

De lidmaatschapscontributie wordt o.a. gebruikt voor een afdracht aan het Watersportverbond. Het Watersportverbond verzorgt hiermee de opleidingen en certificering van de wedstrijdofficials en stelt accommodaties beschikbaar.

Ook stelt het Watersportverbond hiervoor de officiële NK titels en wimpels beschikbaar. Daarnaast wordt het lidmaatschapsgeld gebruikt voor het bekostigen van wedstrijdmateriaal, zoals vlaggen, windmeters en tijdapparatuur.

Hoe wordt ik lid van de NVWK

Lid worden gaat heel eenvoudig en kan op 2 manieren:

  1. Contant voldoen op de eerste wedstrijddag in 2016, voor het begin van de wedstrijd.
  2. Van te voren overgemaakt op rekening NL05RABO0156581051 ten name van N.V. Wedstrijdkitesurfers, o.v.v. (jeugd)lidmaatschap 2016. Vermeld hierbij ook duidelijk de voor- en achternaam.

N.B. alle wedstrijdkitesurfers die deelnemen aan de internationale wedstrijden, zoals de KTE of de Worldkiteleaguetour dien ook lid te zijn (lidmaatschap van nationale klassenorgansitie is verplicht).