Om kitesurfen op een veilige en verantwoorde manier te beoefenen zijn er 4 pijlers te benoemen:

1. Instructie en les

Kitesurfen wint nog steeds aan populariteit. Iedere jaar beginnen meer enthousiaste mensen met deze geweldige sport. Om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te houden is het van belang dat je, voordat je zelfstandig gaat kitesurfen, de basisprincipes van het kitesurfen goed onder de knie hebt. Kitesurfles volgen bij een gecertificeerde kitesurfschool is om die reden zeker aan te raden.  Momenteel zijn er voldoende erkende scholen. Deze nemen een cursist mee en behandelen tijdens de lessen zowel theorie als praktijk en helpen de beginnende kiter eventueel bij het uitzoeken van geschikt materiaal. Daarnaast is een school uiteraard ook een aanspreekpunt voor vragen.
Kitesurfles nemen is de manier om op een veilige, verantwoorde manier kennis te maken met de sport.

2. Goed materiaal met werkend veiligheidsysteem (safety)

De kracht die een kite kan genereren is groot. Het is dus van belang dat in geval van nood er een goed werkend veiligheidssysteem isdat deze kracht buiten werking stelt; in het algemeen zijn moderne kites (productie van na 2005) allen voorzien van een goed werkend safety-systeem.
Maar even belangrijk is uiteraard dat de kitesurfer getraind is in het gebruik van ervan. Tijdens kitesurflessen worden deze safetysystemen uitgebreid besproken en het gebruik ervan in de praktijk getraind. Met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de werking van deze veiligheidsystemen eenvoudiger geworden en de kwaliteit sterk verbeterd. Alle kites kunnen tegenwoordig met één beweging volledig van kracht worden ontdaan. Dit vergroot de veiligheid voor zowel kitesurfers als publiek.

3. Ruime locatie/spot

Van groot belang voor de veiligheid is de locatie waar gekite wordt. De keuze van de locatie hangt af van jouw eigen ervaring, het weer (windrichting, stroming, temperatuur, weersvoorspelling e.d.) en uiteraard de condities op de locatie zelf. Beginners hebben er baat bij als het water ondiep is en de weersomstandigheden niet al te wild zijn. Daarnaast is het van belang om uit de buurt te blijven van obstakels in het water of op de kant. De afgelopen paar jaar is de populariteit van kitesurfen enorm toegenomen waardoor sommige huidige spots de maximale capaciteit (bijna) hebben bereikt. De NKV zet zich momenteel keihard in om bestaande sport open te houden en zo mogelijk veiliger te maken!

4. Sociale controle

De laatste maar belangrijkste factor voor het veilig beoefenen van de sport is de sterke sociale controle van kiters onderling. Dit is op natuurlijke wijze ontstaan doordat kiters elkaar nodig hebben om de kite op het land te starten en te landen. Zo wordt voor het bepalen van de juiste kitegrootte (passend bij de windkracht) vaak onderling overlegd. De grote zorgzaamheid en verantwoordelijkheid zijn kenmerkend voor kitesurfers als groep. De oplettendheid op het water en vanaf de kant, op de fora en tijdens evenementen waarborgt voor een groot gedeelte de veiligheid van de kitesurfers zelf.  Als jij iets ziet waarvan je denkt dat dit een andere kitesurfer kan helpen, wordt ook van je verwacht dat je hiernaar handelt. Daarnaast zorgt de sociale controle er bijvoorbeeld voor dat iedereen op vaarregels wordt gewezen, beginners les nemen en er op de aangewezen toegestane locaties wordt gekite.

Een van de hoofddoelstellingen van de NKV is om de veiligheid voor kitesurfers te vergroten; daarom is ieder lid van de Nederlandse Kitesurf Vereniging automatisch via de WA verzekering van Funsportpolis aanvullend WA verzekerd!